Logo Bożego Ciała w Poznaniu

Parafia pw. Bożego Ciała w Poznaniu

Słynne Polskie Sanktuarium Eucharystyczne

HISTORIA PARAFII

  • Historia kościoła Bożego Ciała w Poznaniu rozpoczyna się 15 sierpnia 1399 roku. Tego dnia Najświętsze Hostie wykradziono z kościoła oo. Dominikanów (dzisiaj Księży Jezuitów), następnie sprofanowane w kamienicy przy ul. Żydowskiej, zostały porzucone na nadwarciańskich łąkach. Biskup Wojciech Jastrzębiec wraz z duchowieństwem w uroczystej procesji przeniósł Ciało Pańskie do kościoła św. Marii Magdaleny (ówczesnej fary na Placu Kolegiackim). Na miejscu znalezienia Hostii wybudowano najpierw drewniana kaplicę. Później, zgodnie z życzeniem króla Władysława Jagiełły (dokument fundacyjny z 1406 roku), wybudowano kościół w miejscu, gdzie „Ciało Pańskie cudownie znalezione zostało”. Opiekę nad świątynią zlecił król oo. Karmelitom Trzewiczkowym, którzy do końca XV wieku trudzili się nad budową i upiększaniem kościoła Bożego Ciała i mieli nad nim pieczę przez 400 lat.
  • Wiek XV i XVI to okres świetności świątyni. Liczne cuda dokonujące się w tym miejscu sprawiają, że do sanktuarium Bożego Ciała przybywają pielgrzymi nie tylko z Wielkopolski, Pomorza, ale także z Mazowsza, Małopolski, Prus, Litwy, Węgier i Rusi. W tym czasie nasz kościół nawiedza więcej pielgrzymów niż sanktuarium jasnogórskie w Częstochowie. Okres „potopu szwedzkiego” (kościół ucierpiał w czasie potopu szwedzkiego, zwłaszcza gotyckie sklepienie nawy głównej), później „wojny kulturowej” w XIX wieku, czas, w którym wymierają ostatni Karmelici, to okres, w którym nasza jagiellońska świątynia traci na znaczeniu. Kościół zamknięty przez lata ulega dewastacji, grozi mu zagłada. 
  • Pod koniec XIX wieku opuszczony kościół Bożego Ciała wymaga pilnej renowacji. Ksiądz Arcybiskup Florian Stablewski ratując kościół od dalszego zniszczenia przeznacza w 1899 roku poklasztorną świątynię Bożego Ciała na parafialny kościół dla dzielnic: Rybaki i Wildy. W latach dwudziestych XX wieku parafia liczy około 40 tys. wiernych. Od chwili powstania na Wildzie parafii Zmartwychwstania Pańskiego (1924 r.) w parafii Bożego Ciała pozostaje około 16 tys. dusz. W czerwcu 1930 roku w kościele Bożego Ciała Ksiądz Kardynał August Hlond uroczystą Mszą świętą rozpoczyna Pierwszy Krajowy Kongres Eucharystyczny. W czasie II wojny światowej kościół zostaje zamieniony na magazyn. Zniszczone zostają zabytkowe stalle w prezbiterium, częściowo konfesja św. Onufrego na środku kościoła. Podczas bombardowania uszkodzone zostaje gotyckie sklepienie. W latach 1998 – 2004 zostaje najpierw odnowiona wieża i fronton kościoła, a następnie gruntownie odrestaurowane wnętrze świątyni (malowanie kościoła, główny ołtarz, obrazy na sklepieniu nawy głównej, portale do kaplicy i zakrystii, konfesjonały, kaplica Krzyża św.) oraz zakrystii (nowa posadzka marmurowa, całe sklepienie z obrazami i bogatą sztukaterią). Od 1996 roku centralna procesja Bożego Ciała dla miasta Poznania wyrusza po sumie odpustowej z naszej jagiellońskiej świątyni i podąża do Katedry Poznańskiej. 

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

„Cokolwiek czynicie, czyńcie wszystko ku chwale Bożej” (1 Kor 10,31)