Logo Bożego Ciała w Poznaniu

Parafia pw. Bożego Ciała w Poznaniu

Słynne Polskie Sanktuarium Eucharystyczne

CHRZEST ŚW.

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1213)

Harmonogram Chrztów:

  • I niedziela miesiąca – podczas Mszy św. o godz. 12.30
  • III sobota miesiąca – podczas Mszy św. o godz. 18.00

Przygotowanie do sakramentu chrztu dziecka:

Należy zgłosić dziecko do przyjęcia sakramentu chrztu w biurze parafialnym przynajmniej 2 tygodnie przed chrztem świętym. W tym celu rodzice i rodzice chrzestni zobowiązani są dostarczyć odpowiednie dokumenty. Tuż przed chrztem odbywa się spotkanie, na którym rodzice i rodzice chrzestni są bezpośrednio przygotowywani do świadomego przeżywania poszczególnych znaków, które będą towarzyszyć sakramentowi chrztu ich dziecka.

Dokumenty wymagane podczas zgłaszania dziecka do chrztu świętego:

  • odpis aktu urodzenia dziecka
  • świadectwo chrztu rodziców i rodziców chrzestnych
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców (dotyczy małżeństw sakramentalnych)
  • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, zawód)
  • zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania (o tym, że spełniają oni wymagania stawiane przez Kościół kandydatom na rodziców chrzestnych)

Dokumenty wymagane tuż przed chrztem świętym:

  • kartki potwierdzające odbycie spowiedzi przez rodziców oraz rodziców chrzestnych

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

„Cokolwiek czynicie, czyńcie wszystko ku chwale Bożej” (1 Kor 10,31)