Logo Bożego Ciała w Poznaniu

Parafia pw. Bożego Ciała w Poznaniu

Słynne Polskie Sanktuarium Eucharystyczne

MAŁŻEŃSTWO

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1601)

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:

 • należy zgłosić się do biura parafialnego i poinformować ks. Proboszcza o pragnieniu zawarcia związku małżeńskiego 3 miesiące przed planowaną datą ślubu w celu jej dokładnego ustalenia,
 • następnie należy odbyć katechezy przedmałżeńskie – w tym celu powinno się sprawdzić miejsca i aktualne terminy katechez, które odbywają się w wyznaczonych poznańskich parafiach (informacje o katechezach przedmałżeńskich i poradniach rodzinnych można sprawdzić na stronie http://www.archpoznan.pl/ )
 • należy odbyć spotkania w poradni rodzinnej dla narzeczonych,
 • ponownie należy zgłosić się do ks. Proboszcza i dostarczyć wymagane dokumenty
 • należy ogłosić zapowiedzi w parafii zamieszkania obu narzeczonych,
 • tuż przed ceremonią ślubną narzeczeni oraz świadkowie muszą odbyć spowiedź i dostarczyć zaświadczenie o jej odbyciu do księdza

Dokumenty wymagane do zawarcia sakramentu małżeństwa:

 • świadectwo chrztu i bierzmowania,
 • dowód osobisty,
 • ostatnie świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w Poradni Rodzinnej dla narzeczonych,
 • arkusze dokumentów wydanych przez Urząd Stanu Cywilnego – w przypadku zawarcia tzw. ślubu konkordatowego
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o zdolności prawnej i braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania)
 • w przypadku osób związanych cywilnie – dokument potwierdzający ślub cywilny
 • w przypadku wdów i wdowców – metryka śmierci współmałżonka
 • jeśli narzeczeni są spoza parafii – winni przedstawić pisemną zgodę na ślub od ks. Proboszcza parafii, na terenie której mieszkają
 • dane świadków ślubu (imię i nazwisko, adres, wiek i zawód).

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

„Cokolwiek czynicie, czyńcie wszystko ku chwale Bożej” (1 Kor 10,31)