Logo Bożego Ciała w Poznaniu

Parafia pw. Bożego Ciała w Poznaniu

Słynne Polskie Sanktuarium Eucharystyczne

GRUPY PARAFIALNE

 • PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Na terenie parafii działa Zespół Caritas, który pomaga najbardziej potrzebującym parafianom, osobom chorym, starszym, samotnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Działalność zespołu obejmuje:

 • wydawanie artykułów żywnościowych
 • przeprowadzanie akcji pomocowych oraz zbiórek
 • organizowanie pomocy świątecznej
 • pomoc organizacyjna na terenie parafii

Środki finansowe na działalność parafialnej Caritas pochodzą ze zbiórek i ofiar parafian.

 • WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Członkowie Wspólnoty Żywego Różańca codziennie odmawiają różaniec pół godziny przed wieczorną Mszą św. o godz. 17:30. W ramach Wspólnoty raz w miesiącu obywają się spotkania formacyjne, które mają miejsce w kaplicy Sióstr Elżbietanek przy ul. Łąkowej 4 w Poznaniu.

 • SŁUŻBA LITURGICZNA OŁTARZA

W skład służby liturgicznej wchodzą ministranci młodsi i starsi, lektorzy oraz nadzywczajni szafarze komunii świętej. W ramach służby odbywają się zbiórki oraz spotkania integracyjne i wyjazdy. Kandydaci na ministrantów mogą zgłaszać się do opiekuna ministrantów, którym jest ks. Wikary.

 • PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

Zgodnie ze Statutem Parafialna Rada Duszpasterska powoływana jest na okres czterech lat i jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach duszpasterskich. Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

 • Magdalena Duchant
 • Paulina Ignaszak
 • Ewa Pilarczyk
 • Janina Zaprutko
 • PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA

Zgodnie ze Statutem Parafialna Rada Ekonomiczna powoływana jest na okres czterech lat i wypełnia swoje zadania zawarte w Statucie. Celem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocą dla proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych. Zebrania Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

Członkowie Parafialnej Rady Ekonomicznej:

 • Marcin Pilarczyk
 • Zdzisław Goliński
 • Danuta Ratajewska
 • Lucjusz Zaprutko
 • CHÓR PARAFIALNY

Parafialny chór zapewnia oprawę muzyczną podczas najważniejszych celebracji liturgicznych oraz wydarzeń w naszej parafii. Próby chóru odbywają się w każdy piątek, po wieczornej Mszy świętej, o godz. 19:00. Chór prowadzi stały nabór. Dyrygentem chóru jest pan Tomasz Dzięcioł.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

„Cokolwiek czynicie, czyńcie wszystko ku chwale Bożej” (1 Kor 10,31)