Logo Bożego Ciała w Poznaniu

Parafia pw. Bożego Ciała w Poznaniu

Słynne Polskie Sanktuarium Eucharystyczne

BIERZMOWANIE

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem pamiętać, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem”. (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285)

Sakrament ten uzdalnia do mężnego wyznawania wiary, życia według niej i obrony. Bóg czyni to poprzez udzielane dary Ducha Świętego, którymi są:

  • dar mądrości 
  • dar rozumu 
  • dar rady 
  • dar umiejętności 
  • dar męstwa 
  • dar pobożności 
  • dar bojaźni Bożej 

Obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów. Są to:

  •     nałożenie ręki przez biskupa na głowę bierzmowanego,
  •     namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego 
  •     słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. 

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w dwuletnim cyklu. Obejmuje uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej, którzy mieszkają na terenie parafii. Spotkania odbywają się według ustalonego harmonogramu, o którym kandydaci zostają dokładnie poinformowani w ogłoszeniach parafialnych.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

„Cokolwiek czynicie, czyńcie wszystko ku chwale Bożej” (1 Kor 10,31)